Tag: hành thiện

Untitled-1

“Vàng bạc đầy nhà không bằng có con được giáo dục tốt”, dạy trẻ điều này gia tộc ắt sẽ hưng thịnh

Vàng bạc đầy nhà cũng không bằng có con được giáo dục tốt. Người xưa có câu ngạn ngữ

2

Ghi nhớ 2 điều này để tạo phúc cho chính mình

Chúng ta đều nghĩ chỉ cần bản thân làm việc tốt là cách tích đức tốt nhất cho mình,

Mobile Sliding Menu